مسجد جامع شیان / Great Mosque of Xi’an

مسجد جامع شیان از بزرگترین و قدیمی ترین مساجد مهم کشور چین در شمال غربی برج طبل شهر شیان واقع شده است. با توجه به سوابق تاریخی حک شده بروی یک لوح سنگی داخل مسجد این بنا در قرن چهاردهم و در بیست و پنجمین سال حکومت سلسله مینگ ساخته شده و تا بحال چندین بار مرمت و بازسازی گردیده است. این بنای بزرگ و تاریخی بر خلاف مساجد چین ، شبیه معابد چین است.
قابل اشاره است که دین مبین اسلام از طریق شمال غربی چین (جاده ابریشم) توسط بازرگانان عرب و مسلمانان ایران و افغانستان در اواسط قرن هفتم وارد کشور چین شده است.

Microsoft Word - Shian Mosque

Start typing and press Enter to search