نمایشگاه موسیقی چین (گوانجو) ۲۰۱۵ Music China 2015 نمایشگاه بین المللی آلات موسیقی گوانجو بزرگترین نمایشگاه موسیقی در جنوب چین است و به عنوان یک رویداد صنعتی بسیار مهم به شمار می آید. این نمایشگاه در گوانجو که ۴۰ درصد آلات موسیقی چین در آن تولید می شود و پتانسیل زیادی برای بازار موسیقی دارد، برگزار می […]