یکصد و بیست و هفتمین نمایشگاه گوانگجو نمایشگاه بزرگ صادرات و واردات چین فاز اول نمایشگاه کانتون، گوانگجو - چین  Canton Fair 127 - 2020 April - بهار ۱۳۹۹ برای مطالعه اطلاعات تکمیلی درباره کلیات و معرفی نمایشگاه گوانگجو (کانتون) و سوابق و آمارهای مربوط به دوره های گذشته نمایشگاه و کسب اطلاعات مفید دیگر […]

سی و چهارمین نمایشگاه چایناپلاس نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک و لاستیک چین ۲۰۲۰  ۳۴th International Exhibition on Plastics and Rubber Industries 2020 بزرگترین نمایشگاه صنعت پلاستیک آسیا و دومین نمایشگاه این صنعت در جهان نمایشگاه چایناپلاس برای یک بار در سال به صورت دوره ای در گوانگجو و شانگهای برگزار می شود. این نمایشگاه […]

یکصد و بیست و هفتمین نمایشگاه گوانگجو نمایشگاه بزرگ صادرات و واردات چین فاز سوم نمایشگاه کانتون، گوانگجو - چین  Canton Fair 127 - 2020 May - بهار ۱۳۹۹ برای مطالعه اطلاعات تکمیلی درباره کلیات و معرفی نمایشگاه گوانگجو (کانتون) و سوابق و آمارهای مربوط به دوره های گذشته نمایشگاه و کسب اطلاعات مفید دیگر […]