نمایشگاه بین المللی و کنفرانس ذخیره و توزیع انرژی شانگهای ۲۰۱۵ Shanghai International Distributed Energy and Energy Storage Exposition & Forum 2015 شرکت کنندگان: شبکه اتصال از تولید انرژی تجدید پذیر انتقال قدرت هوشمند و توزیع اندازه گیری و مدیریت انرژی برنامه ریزی شبکه انتقال قدرت و کنترل اتوماسیون سیستم های ارتباطات و اطلاعات ذخیره […]