جشنواره بین المللی اسب شانگهای Shanghai International Horse Festival 2013 تاریخ شروع :۱۳۹۲/۹/۱۵ تاریخ پایان :۱۳۹۲/۹/۱۷ جشنواره بین المللی اسب شانگهای یکی از رویدادهای فرهنگی ورزشی چین است که همه ساله در مرکز نمایشگاهها و کنفرانس های بین المللی اکسپو شانگهای  برگزار می گردد. این رویداد که به سرعت در چین رو به افزایش است به موضوعات […]

سیزدهمین نمایشگاه سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شانگهای ۲۰۱۵ (The 13th Investment and Financing Expo of 2015 (Shanghai نمایشگاه سرمایه گذاری و تامین منابع مالی نه تنها همه جنبه های درخواست های سرمایه گذاران حرفه ای را تامین می کند بلکه پلی برای ایجاد ارتباط و همکاری جامع بین سازمان های سرمایه گذاری و […]