دهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و تجهیزات گاز طبیعی چین ۲۰۲۰ The 10th China International Natural Gas Technology & Equipment Exhibition 2020 نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و تجهیزات گاز طبیعی چین از سال ۲۰۱۱ تا کنون برای یک بار در سال برگزار می شود و تمام زنجیره صنعت گاز طبیعی را در برمی گیرد. با […]