بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم الکترونیکی و جانبی، تنظیمات و محصولات نگهداری خودرو ۲۰th China International Expo for Auto Electronics, Accessories, Tuning & Car Care Products شرکت کنندگان: لوازم الکترونیکی خودرو محصولات نگهداری خودرو تنظیمات اتوماتیک لوازم جانبی داخلی و خارجی اتوماتیک تایر روغنو انواع رون کننده ها