نمایشگاه بین المللی صنعت آب پکن ۲۰۱۵ WaterEx Beijing 2015 شرکت کنندگان: تصفیه آب تصفیه آب بیولوژیکی تجهیزات زهکشی تجهیزات نمک زدایی سانتریفیوژ آبسردکن پمپ لوله های انتقال آب تکنولوژی ذخیره آب مخازن آب تاسیسات پالایش

۱نمایشگاه آب، غشاء و فرآیندهای غشایی چین ۲۰۱۵ ۲۰۱۵ Water Expo China + Water & Membrane China شرکت کنندگان: تصفیه آب و غشا و فرآیندهای غشایی تصفیه خانه فاضلاب و تجهیزات اطلاعات،اتوماسیون و دستگاه های مرتبط با آب پمپ،سوپاپ،لوله و اتصالات منابع آب صرفه جویی در آب، آبیاری، پیشگیری از سیل و مقاومت در برابرخشکی […]