نمایشگاه فناوری های آسیا در صنعت ساختمان، مهندسی برق و امنیت  ۲۰۱۶ Asia’s Innovative Technology Showcase for the Building, Electrical Engineering and Security Industries 2016 در این نمایشگاه به صورت همزمان ۳ رویداد بزرگ در زمینه های صنعت ساختمان، مهندسی برق و صنعت امنیت در یک مکان و زمان برگزار می گرد و بستری وسیع […]