ششمین نمایشگاه بین المللی فناوری تجهیزات تئاتر و سینما گوانجو ۲۰۱۵ The 6th Guangzhou International Theater & Cinema Technology Facilities Fair 2015 شرکت کنندگان: تجهیزات نمایش فیلم در سینما صندلی و دکوراسیون سینما خدمات سینما تجهیزات نورپردازی و صدای سینما تولید فیلم