نمایشگاه بین المللی نساجی چین Textile China 2014 تاریخ شروع :۱۳۹۳/۱/۱۱ تاریخ پایان :۱۳۹۳/۱/۱۴

نمایشگاه بین المللی رنگ، رنگدانه و مواد شیمیایی صنایع نساجی چین China International Dye Industry Pigments and Textile Chemicals Exhibition China INTERDYE 2014