نمایشگاه تجهیزات عکاسی هنگ کنگ ۲۰۱۳ ۲۰۱۳ Hong Kong Mega Showcase incorporating Photographic Equipment Zone تاریخ شروع :۱۳۹۲/۱۰/۴ تاریخ پایان :۱۳۹۲/۱۰/۷