نمایشگاه بین المللی بهداشت، سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع چین نمایشگاه تخصصی مدیریت انرژی و بهداشت عمومی ساختمان China International Trade Fair for Sanitation, Heating, Ventilation & Air-Conditioning 2014 ISH China & CIHE 2014 مشخصات بازدید کننده نمایشگاه * شرکت های ساختمانی / ساخت و ساز * موسسات معماری / طراحی / طراحان داخلی […]