نمایشگاه بین المللی نور و صدا گوانجو ۲۰۱۶ China (Guangzhou) International Professional Light and Sound Exhibition 2016 نمایشگاه نور و صدای گوانجو در سال ۲۰۰۳ تاسیس شده است و از آن زمان تا کنون توانسته نام خود را به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای صنعتی در چین، جهانی کند. این نمایشگاه در سال ۲۰۱۵ ۱۱۸۶ […]