نمایشگاه بین المللی مراکر صدور مجوزها شانگهای Shanghai International Licensing and Sourcing Expo SHLS 2014 انیمیشن و کمیک شخصیت  هنر و طراحی نام تجاری شرکت، لوگو، و علائم تجاری شهرت دانشگاهی شخصیت های بازی مد و شیوه زندگی ورزش سپارش - مجاز کالا ارائه دهندگان خدمات ارزش افزوده (ثبت علامت تجاری، تجارت الکترونیکی، مبارزه با […]