بزرگترین بنادر چین / The Largest Ports in China

طی چند دهه گذشته با رشد اقتصاد و به ویژه صادرات چین، بنادر این کشور نیز توسعه پیدا کرده است. به طوریکه هم اکنون ۱۰ بندر از بنادر چین جزو بزرگترین بنادر جهان به حساب می آیند. در میان ۱۰ بندر مطرح و مهم در دنیا نام ۵ بندر از کشور چین را میتوان مشاهده کرد.

اما از میان ۱۷۲ بنادر چین کدام یک برای شما مناسب است؟

در این جا ۱۰ بندر چین که بزرگترین و مهم ترین بنادر این کشور به حساب می آیند به همراه حجم مبادلات آن ها ارایه می شود.

حجم کانتینرهای موجود بر حسب تن و رتبه جهانی در حجم در سال ۲۰۱۱ حجم کانتینرهای موجود(بر حسب واحد TEU)  در سال ۲۰۱۱ رتبه بین المللی در سال ۲۰۱۱ موقعیت جغرافیایی نام بندر
۵۳۴۳۷۱

اول

۳۱٫۷۴ ۱ شانگهای / شرق چین شانگهای
۲۰۴۸۶۰

سیزدهم

۲۲٫۶۲ ۴ استان گواندونگ / جنوب چین شنزن
۴۰۸۱۵۰

پنجم

۱۴٫۷۲ ۶ استان ژجیانگ / شرق چین نینگبو
۴۲۵۶۰۰

چهارم

۱۴٫۶۲ ۷ استان گواندونگ / جنوب چین گوانگجو
۳۵۰۱۲۰

هفتم

۱۳٫۰۲ ۸ شانگدونگ / شرق چین کینگدایو

 

۴۰۰۰۰۰

ششم

۱۱٫۵۹ ۱۱ تیانجین / شمال چین تیانجین
۱۲۷۲۸۱

بیست وششم

۶٫۴۷ ۱۹ استان فوجیان / جنوب شرقی چین شیامن
۲۰۰۰۰۰

چهاردهم

۶٫۴۰ ۲۰ استان لیاانینگ / شمال شرقی چین دالیان
--------- ۴٫۸۵ ۲۶ استان جیانگشو / شرق چین لیان یونگانگ
-------- ۴٫۶۹ ۲۸ استان جیانگشو / شرق چین سوژو

Start typing and press Enter to search