ساختمانهایی با نمای لباس های شسته شده

Drying clothes in China1

ساختمانهایی که با لباس های آویزان شده در حال خشک شدن تزیین شده، منظره ایست که در همه جای چین خواهید دید. نمای ساختمان های مسکونی، با انواع لباس های رنگارنگ، یک منظره قابل توجه برای مسافران تازه وارد به کشور چین است.این لباسها به گونه ای مناظر شهرهای چین را نامرتب، زشت و غیرعادی کرده است که نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند و راجع به آن با دوستانش حرف میزند یا حتی از آن عکس میگیرد!

البته این کار برای چینی ها یک کار روزمره و معمولی قلمداد می شود و برای چینی ها هر نوع لباس بعد از شستن در هر جایی قابل خشک شدن است، حتی لباس های زیر! در صورتی که در اغلب کشورها افراد می کوشند لباس ها را در جایی مناسب و به دور از دید خشک کنند و این مناظر را در جاهای دیگر دنیا کمتر دیده می شود.

هرچند که چینی ها دستگاهها و وسایلی را ساخته اند که در محیط داخل آپارتمانها کار خشک کردن لباس را با یک گرمکن انجام می دهد، اما ظاهرا قشر معمولی و عامه مردم چین هنوز هم ترجیح می دهند لباس های خود را در فضای پر از دود و آلودگی بیرون خشک کنند.

clothes-drying-window1

گرانی مسکن، کوچک بودن منازل و آپارتمان های مسکونی، تراکم بیش از حد جمعیت، عدم وجود آموزه های فرهنگی مناسب از جمله دلایلی است که باعث شده چینی ها لباس های خود را در فضای بیرون از آپارتمان خشک کنند. در جاهایی که آپارتمانها تراس یا بالکن ندارند لباسها بیرون از پنجره و حتی در بعضی از مناطق با یک چوب بامبو بصورت هنرمندانه عمود بر پنجره ساختمان آویزان می شوند.

دولت های محلی و شهرداری ها می کوشند با فرهنگ سازی و آموزش، چینی ها را از این کار ناشایست منع کنند و در بعضی از مجتمع های جدید مسکونی موفقتهایی هم داشته اند ولی هنوز این مناظر زشت و زننده در اغلب مناطق قدیمی شهرها به چشم می خورد.

Drying clothes in China

Start typing and press Enter to search