همانطوز که می دانید کشور چین کشوری بسیار پهناور با مساحت ۹٫۵۹۷ میلیون کیلومترمربع است.

در سال های اخیر این کشور رشد بسیار چشمگیری در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی و ... داشته است که همین موضوع سبب رشد چشمگیر مکان ها و نواحی حیاتی در چین گردیده است.

در زیر نقشه اول، نقشه کشور چین را نشان می دهد و اما نقشه دوم که می تواند برای شما در سفر به چین بسیار مفید و لازم باشد، بیانگر مکان های مهم توسعه یافته در این کشور می باشد.

نقشه چین

نقشه مکان های مهم در چین

Start typing and press Enter to search