برج طبل شیان / Xi’an Drum Tower

برج درام شیان یا برج گولو Gu Lou در شمال غربی برج بل قرار دارد. این دو برج از نظر کاربرد و موقعیت با هم در ارتباط بوده اند و در مواقع ضرورت ، اطلاع رسانی و فرماندهی مورد استفاده قرار می کرفته اند. برج طبل در ابتدای سال ۱۳۸۰ در زمان سلطنت هونگ وو Hong Wu امپراتور سلسله مینگ ساخته شد ولی در سالهای ۱۶۹۹ تا ۱۷۴۰ در زمان سلسله کینگ بازسازی و مرمت شد. در این برج علاوه بر موارد اطلاع رسانی و فرماندهی وسایلی برای تنظیم و کنترل زمان وجود داشت و یکی از مراکز فرماندهی و نظارت بر دفاع از حملات دشمنان بود.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Start typing and press Enter to search