اینکوترمز و اصطلاحات مهم حمل ونقل و بازرگانی

اتاق بین المللی بازرگانی از سال ۱۹۳۶ برای شفاف‌سازی و سهولت در مذاکرات و اسناد بازرگانی، اصطلاحات پرکاربردی را تبدیل به عباراتی از پیش تعیین شده کرد و تخت عنوان اینکوترمز منتشر کرد. به طوری که برای هر عبارت یک واژه مخفف سه حرفی با حروف انگلیسی تعیین شده است. خود عبارت اینتر از ترجمه انگلیسی اصطلاحات تجاری بین‌المللی (International Commercial Terms) مخفف و گرفته شده است.

Business logistics and transportation concept of containers cargo freight ship and cargo plane in shipyard at sunset sky, logistic import export and transport industry background (Business logistics and transportation concept of containers cargo freig

کارایی اینکوترمز چیست؟

در استفاده از اینکوترمز ها با بیان یک عبارت کوتاه مثل EXW یا DDP، دقیقاً مشخص می‌شود که هزینه های مختلف کالای مورد نظر با طرف خریدار است یا فروشنده. این هزینه ها شامل هزینه بارگیری و حمل درون کشور مبدا، بیمه، حمل و نقل بین المللی، عوارض های دو کشور و ... است.
در جدول زیر این عبارت ها به همراه شرح کوتاه فارسی و تعیین طرف عهده دار برای هر مورد از هزینه ها آورده شده است. در واقع با دانستن این عبارات، وقتی از یک فروشنده قیمت کالایی را می‌پرسید یا اینویسی (Invoice) می گیرید و به همراه آن یکی از این عبارات ذکر می‌شود، مشخص می شود که کدام هزینه ها با فروشنده و کدام  با خریدار است.

بازبینی نسخه های اینکوترمز

این عبارت ها که تحت عنوان اینکوترمز منتشر می شوند، هرچند سال یکبار بازبینی و بازنشر می گردند. آخرین نسخه اینکوترمز مربوط به سال ۲۰۲۰ است. در هر سندی که اینکوترمزها در آن به کار می رود، باید ذکر شود که منظور کدام نسخه است. چرا که ممکن است بین نسخه های مختلف در سال های گذشته تفاوت های اندکی وجود داشته باشد.

امیدواریم که همه بازرگانان ایرانی مذاکرات تجاری و خریدهای خود را با سهولت و بدون هرگونه سوء تفاهم یا مشکل و اختلاف تجاری همراه با سودی سرشار به سرانجام برسانند.

ارسال دیدگاه

Start typing and press Enter to search