نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های نیمه رسانای سمی کان چین SEMICON China 2014

نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی سولارکن چین SOLARCON China 2014

نمایشگاه بین المللی نمایشگرهای مسطح الکترونیکی چین FPD China 2014

نمایشگاه بین المللی تولیدات الکترونیکی چین Productronica China 2014

نمایشگاه جهانی لیزر فوتونیک چین LASER World of PHOTONICS CHINA 2014 

نمایشگاه لوازم خانگی و قطعات جانبی چین CA-AWE 2014 China Appliance Components & Accessories Show 2014

نمایشگاه جهانی لوازم خانگی AWE 2014 Appliance World Expo 2014

نمایشگاه الکترونیک چین CA-AWE 2014 China Appliance Components & Accessories Show 2014

نمایشگاه بین المللی اوقات فراغت و تناسب اندام Fitness and Leisure 2014 تجهیزات ورزشهای خانگی، لوازم و تجهیزات ورزشهای آبی، لوازم و تجهیزات پرورش و تناسب اندام، لوازم و تجهیزات اوقات فراغت و انواع بازی ها. لوازم و دستگاههای ورزش و نرمش

نمایشگاه امنیت و فن آوری اطلاعات شانگهای IT and Security Shanghai 2014