سیزدهمین نمایشگاه محصولات نوزاد و کودک The 13th Baby & Child Products Expo

نمایشگاه جهانی بازی آسیا ۲۰۱۵ Global Gaming Expo Asia 2015  شرکت کنندگان: کشتی های تفریحی باشگاه بازی های کامپیوتری مشاوران آموزش و پرورش تبلیغات تجهیزات بازی iGaming سخت افزار های کامپیوتری بازی های نرم افزاری انتشارات انجمن های بازی