آبهای آفریقا در تسخیر ماهیگران چینی

chinese-fish-boatبه گزارش چینستان به نقل از ایرنا- سواحل قاره آفریقا به لحاظ منابع غذایی و بویژه برای ماهیگیری همواره یکی از مناطق پر رفت و آمد جهان بوده است ولی طی سالهای گذشته این مناطق به گونه ای به اشغال فراگیر ماهیگیران چینی درآمده که بخشی از زیست بوم و اقتصاد این منطقه را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.
به نوشته روزنامه فرانسوی لوموند، تحقیقات بعمل آمده نشان می دهد سالانه بیش از ۳ میلیون تن ماهی و دیگر منابع دریایی آبهای آفریقا صید می شود که این روند نتایج ویران کننده ای برای ذخایر دریایی آفریقا دارد.
آمار بیانگر آن است که دو سوم صید ماهی چین از سواحل آفریقا است که پیامدهای ناگواری برای مردم این قاره به همراه داشته است.
نکته تاریک این روند آن است که ماهیگیران چینی با استفاده ازکشتی های قابل حرکت در آبهای عمیق به صید انواع آبزیان می پردازند تا جایی که گفته می شود جمعیت برخی از انواع ماهی ها در آبهای آفریقا طی دو دهه گذشته تا میزان ۸۰ درصد کاهش یافته است.
برای تصویر گستردگی فاجعه همین بس که در سال ۱۹۸۵ میلادی فقط ۱۳ کشتی بزرگ ماهیگیری در آبها و سواحل آفریقا به صید می پرداخت در حالی که اکنون بیش پانصد کشتی ماهیگیری در آبهای مناطق مختلف آفریقا مشغول صید انواع آبزیان هستند که اکثر آنان را کشتی های متعلق به چین تشکیل می دهد.
به نوشته این روزنامه ، فاجعه زیست محیطی و اقتصادی ناشی از این صید لجام گسیخته تا آنجا پیش رفته که فعالیت ماهیگیران محلی به کلی مختل شده است، زیرا صیادان چینی نه تنها ذخایر آبزیان آبهای آفریقا را به تاراج می برند بلکه یک سوم کل صید خود را به بازارهای داخلی آفریقا سرازیر می کنند و دیگر برای ماهیگیران آفریقایی مجال و انگیزه ای برای کار نمی ماند.
همچنین ماهیگیران چینی یک سوم کل صید خود را به اروپا صادر و فقط یک سوم آن را به داخل چین ارسال می کنند.
به نوشته لوموند ، آمار بیانگر آن است کشتی های صیادی چین سالانه ۲۴ میلیارد دلار از طریق صید در آبهای آفریقا بدست می آورند و به همین میزان به اقتصاد این قاره زیان وارد می کنند.
بنابراعلام سازمان های مستقل، حداقل ۷۵ فروند کشتی بزرگ ماهگیری چین که به سه شرکت بزرگ صیادی این کشور تعلق دارد بطور غیرقانونی در آبهای آفریقا مشغول ماهیگیری هستند.

Start typing and press Enter to search