بیست و یکمین نمایشگاه کالاهای واردات و صادرات کونمینگ چین

China-Kunming-Import-Export-Fair-1

نخستین نمایشگاه چین و آسیای جنوبی، بیست و یکمین نمایشگاه کالاهای واردات و صادرات کونمینگ  kunming  چین روز پنج شنبه ششم ژوئن در شهر کونمینگ استان یون نان چین گشایش یافت.

موضوع اصلی این نمایشگاه پیشبرد همکاری های منطقه ای آسیای جنوبی - آسیای جنوب شرقی است. بیش از ۱۲۰۰ موسسه از ۴۲ کشور و منطقه آسیای جنوبی، آسه آن و آفریقا در این نمایشگاه شرکت می کنند.

مائو کایی معاون نخست وزیر چین در مراسم گشایش عنوان کرد: تمایل چین و کشورهای آسیای جنوبی در همکاری ها روز به روز تقویت می یابد، چین با استفاده از برگزاری نمایشگاه چین و آسیای جنوبی فصل جدید همکاری با کشورهای مختلف آسیای جنوبی را می گشاید.

این نمایشگاه از چهار منطقه کشورهای آسیای جنوبی، منطقه آسه آن و کشورها و مناطق دیگر، منطقه الکتریکی و منطقه منابع بیولوژیکی تشکیل شده و مساحت نمایشگاه ۷ هزار متر مربع است.

نخستین نمایشگاه چین و آسیای جنوبی- بیست و یکمین نمایشگاه کالاهای واردات و صادرات کونمینگ تا دهم ژوئن ادامه می یابد. در مدت این نمایشگاه ۱۸ فعالیت عمده همچون انجمن بازرگانی چین و آسیای جنوبی، انجمن مقام های عالی رتبه اقتصادی و تجاری چین و آسیای جنوبی، انجمن سازمان های دوستی کشورهای آسیای جنوبی نیز برگزار می شود.

Start typing and press Enter to search