فرزند دوم و رونق خودروهای بزرگ در چین

van-chiana

خودروسازان اطمینان دارند درپی لغو سیاست تک‌فرزندی در چین، خانواده‌های چینی از خودروهای مینی‌ون استقبال ‌کنند.

در حال حاضر این خودروها که دارای هفت صندلی هستند فقط ۱۰ درصد از فروش خودروهای سواری چین را به خود اختصاص داده‌اند، اما فروش این خودروها با آهنگی سریع‌تر از کل بازار خودروی چین درحال افزایش است. کارشناسان صنعت خودرو براین باورند که تمایل برای خرید خودروهای بزرگ در چین آنقدر هست که این کشور را پس از آمریکا به دومین بازار بزرگ خودروهای مینی ون تبدیل کند. وو سونگ، مدیرعامل گروه خودروسازی گاک چین، در این باره می‌گوید: «درپی اعمال سیاست دو فرزندی در چین، فکر می‌کنم سهم بازار شاسی‌بلندها و مینی‌ون‌های دارای هفت صندلی بیش از پیش افزایش خواهد یافت.» براساس اعلام انجمن خودروسازان چین فروش مینی ون‌ها در ۱۰ ماه نخست امسال ۸/ ۷ درصد رشد کرده است که بسیار بیشتر از رشد ۵/ ۱ درصدی کل بازار خودرو در این دوره بوده است.

گروه اقتصاد بین‌الملل: خودروسازان اطمینان دارند درپی لغو سیاست تک‌فرزندی در چین، خانواده‌های چینی از خودروهای مینی‌ون استقبال ‌کنند.

در حال حاضر این خودروها که دارای هفت صندلی هستند فقط ۱۰ درصد از فروش خودروهای سواری چین را به خود اختصاص داده‌اند، اما فروش این خودروها با آهنگی سریع‌تر از کل بازار خودروی چین درحال افزایش است. کارشناسان صنعت خودرو براین باورند که تمایل برای خرید خودروهای بزرگ در چین آنقدر هست که این کشور را پس از آمریکا به دومین بازار بزرگ خودروهای مینی ون تبدیل کند. وو سونگ، مدیرعامل گروه خودروسازی گاک چین، در این باره می‌گوید: «درپی اعمال سیاست دو فرزندی در چین، فکر می‌کنم سهم بازار شاسی‌بلندها و مینی‌ون‌های دارای هفت صندلی بیش از پیش افزایش خواهد یافت.» براساس اعلام انجمن خودروسازان چین فروش مینی ون‌ها در ۱۰ ماه نخست امسال ۸/ ۷ درصد رشد کرده است که بسیار بیشتر از رشد ۵/ ۱ درصدی کل بازار خودرو در این دوره بوده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/971203/#ixzz3t9XelC00

Start typing and press Enter to search