لی که چیانگ: اقتصاد و جامعه چین در سال گذشته به طور کلی با ثبات توسعه یافته است

توسط امین

لی که چیانگ نخست وزیر چین روز پنجم مارس سومین نشست دوازدهمین دور کنگره ملی خلق چین گزارش کار دولت در یک سال گذشته را مطرح کرد.

Li-Keqiang

وی در این گزارش عنوان کرد: در سال گذشته، توسعه اقتصاد و جامعه چین به طور کلی با ثبات بوده و در این ثبات به پیشرفت رسیده است.

لی که چیانگ گفت: در سال گذشته، ارزش کل تولیدات داخلی چین به ۶ هزار و ۳۶ میلیارد یوان رسید که در مقایسه با دوران مشابه سال ۲۰۱۳ میلادی ۷٫۴ درصد فزونی گرفت و به این ترتیب در میان جوامع اقتصادی مهم سراسر جهان در ردیف نخست قرار گرفت. افزون بر این، مساله اشتغال بیش از ۱۳ میلیون و ۲۲۰ هزار نفر در سال گذشته حل شد.

در گزارش کاری نخست وزیر چین همچنین آمده است که پایداری توسعه اقتصاد چین تقویت یافته و زندگی مردم به بهبود جدید رسیده است. درآمد سرانه قابل کنترل مردم چین در سال گذشته ۸ درصد فزونی گرفته است. درآمد سرانه قابل کنترل روستاییان چین نیز ۹٫۲ درصد افزایش یافته است. مساله آب آشامیدنی ۶۶ میلیون روستایی چین نیز حل شده است.

Start typing and press Enter to search