مسابقه جذب زنبور در چین!

مسابقه عجیب و ترسناک جذب زنبور همه ساله در چین برگزار می شود. در این مسابقه جذب زنبور شرکت کنندگان با پوشیدن تنها یک شلوار و ایستادن روی یک ترازو ، با استفاده از یک زنبور ملکه ، تلاش می کنند روی بدن خود زنبور بیشتری جذب کنند.

china-bee-bearding

ملاک انتخاب فرد برتر جذب زنبور اضافه شده روی بدن است.

china-bee-bearding1

در آخرین مسابقه جذب زنبور ، مردی ۴۲ ساله به نام وانگ دالین که تجربه ۲۰ سال زنبور داری داشت با جذب ۲۶ کیلو زنبور روی بدن خود در مدت یکساعت از رقیب خود لی لونک جونگ با ۱۰ کیلو زنبور جلو زد و رکرد دار شد.

شرکت کنندگان در این مسابقه خطرناک و هیجانی باید درد نیش زنبور را بر بدن خود تحمل کنند تا بتوانند مقدار بیشتری زنبور را جذب کنند.

china-bee-bearding4

china-bee-bearding3

china-bee-bearding5

china-bee-bearding2

Start typing and press Enter to search