چین چگونه به شریک اصلی اقتصاد ایران تبدیل شد؟

توسط امین

احتمالا شما هم اکنون افرادی را می شناسید که از چین کالایی را وارد و یا کالایی را به چین صادر می کنند. همچنین احتمالا احساس کرده اید که نسبت به یک دهه قبل، روزانه با کالاهای چینی بیشتری سروکار دارید که دامنه وسیعی از کالاها از خودرو سواری گرفته تا اسباب بازی را شامل می شوند. در واقع آمار و ارقام هم این احساس شما را تایید می کنند. نمودار زیر سهم چین در تجارت خارجی ایران را نشان می دهد. همانطور که می توان مشاهده کرد، در سال ۱۳۸۰ سهم چین در تجارت خارجی ایران کمتر از ۵ درصد بود اما این سهم اکنون از ۲۵ درصد نیز فراتر رفته است. به این معنی که اکنون طرف معامله یک چهارم واردات و صادرات ایران کشور چین است.

china-iran

Start typing and press Enter to search