آموزش زبان چینی - درس اول - ضمایر در چینی

توسط امین

first-lesson

ضَمیر واژه‌ایست که می‌تواند جایگزین اسم شود، مثلاً به جای آنکه بگوییم «پرویز را دیدم و به پرویز گفتم»، می‌گوییم «پرویز را دیدم و به او گفتم». ضمایر کاربرد زیادی در جمله دارند پس بهتر است آنها را خوب به خاطر بسپارید تا راحت تر جمله ها را بیان کنید. زبان‌ها به دو دسته «ضمیرآزاد» (free pronoun) و «ضمیروابسته»(bound pronoun) تقسیم می‌شوند. در زبان‌های ضمیر آزاد مثل چینی، ضمایر بیشتر به شکل منفصل (independent pronoun) به کار می‌روند، یعنی ضمایر، کلماتی هستند که از نظر نحوی، یک واحد مستقل به حساب می‌آیند. ضمایر در چینی که امروز یاد میگیریم منفصل یا جدا هستند. ضمایر در چینی اندکی از فارسی دشوارترند و آن هم به خاطر تفاوت برای مونث و مذکر در بعضی حالت است.

-我

من

-你

تو

-您

Nín

تو(با احترام)

نکته!توجه داشته باشید که بعضی از ضمیر ها شبیه هم هستند و تفاوتشان در نویسه ی چینی و کاربردشان در جمله است!

-他

او(مذکر)

-她

او(مونث)

-它

آن(حیوان،گیاه و چیز بی جان)

برای جمع بستن ضمایر کلمه ی زیر را به ضمیر ها اضافه میکنیم:

-们

Men

-我们

Wǒmen

ما

-你们

Nǐmen

شما

-他们

Tāmen

آنها(مذکر)

کلمات زیر از اسامی اشاره هستند:

-这

Zhè

این

-那

آن

-这里

Zhèlǐ

اینجا

-那里

Nàlǐ

آنجا

Start typing and press Enter to search