آموزش زبان چینی - درس پنجم - صفات پرکاربرد در چینی

توسط امین

hi-ni_hao 

توصیف و بیان احساسات قسمت زیادی از مکالمات روزمره ما را به خود اختصاص میدهد. حتی اگر خودمان به آنها توجه نکنیم ما روزانه از صفات زیادی دی جملات خود استفاده میکنیم که برخی پرکاربردترند. صفات پرکاربرد در چینی درس پنجم آموزش ماست. سعی کنید آنها را به کار ببرید، البته آنهایی که منفی هستند را با احتیاط و تامل بیشتر.

در این درس سعی کنید علاوه بر به خاطر سپردن این کلمات به صفت های متضاد توجه ویژه ای داشته باشید،بهتر است آنها را در کنار هم حفظ کنید:

-漂亮

Piàoliang

زیبا

-脏、丑

Zàng , chǒu

زشت

-小

Xiǎo

کوچک

-大

بزرگ

-旧、老

Jiù , lǎo

کهنه،قدیمی

-新

Xīn

تازه،جوان

-贵

Guì

گران

-便宜

Piányi

ارزان

-坏

Huài

بد

-好

Hǎo

خوب

-慢

Màn

آهسته

-快

Kuài

سریع

-热

گرم

-冷

Lěng

سرد

-长、高

Zhǎng, gāo

بلند،مرتفع

Start typing and press Enter to search