گزارش تور بازدید از نمایشگاه بزرگ گوانجو ، کانتون ۱۰۰

G-100-Beijingگزارش تور بازدید از نمایشگاه بزرگ گوانجو ، کانتون ۱۰۰ فاز یک تا سه 

بزرگترین نمایشگاه صادرات و واردات چین

China Export & Import Fair Canton Fair 100th Oct. 2006

مهرماه ۱۳۸۵ تور ۲۱ روزه گوانجوشنزنپکن گروهی متشکل از تجار و بازرگانان رشته های مختلف

در آن زمان نمایشگاه گوانجو در دو مکان لیوهوا و پاژو  و در دو فاز برگزار می شد و شرکت کنندگان بنا به رشته مربوطه خود بایستی در دو مکان که دور از هم بود به بازدید از نمایشگاه می پرداختند.

G-Canton-100

 در زمان برگزاری یکصدمین دوره برگزاری نمایشگاه بزرگ گوانجو دولت چین و برگزار کنندگان نمایشگاه تدابیر بسیار زیادی را برای پذیرایی از بازدیدکنندگان و بازرگانان کشورهای مختلف تدارک دیده بودند. مراسم افتتاحیه پرشورتر از همیشه و متنوع تر از هر دوره بود. از همه مدیران و افرادی که در برگزاری این رویداد مهم چین در دوره های متمادی قبل تلاش کرده بودند تجلیل به عمل آمده و جوایز زیادی به افراد مرتبط به هر حوزه پرداخت شد.

دوره یکصدمین نمایشگاه کانتون گوانجو از شور و حال ویژه ای برخوردار بود.

Start typing and press Enter to search