موزه تاریخ شانشی / Shaanxi History Museum

Shaanxi_History_Museum

موزه تاریخ شانشی در سال ۱۹۸۳ ساخته و در سال ۱۹۹۱ به روی عموم مردم باز شد. این موزه بزرگ که اولین موزه ملی چین است در مساحتی بالغ بر ۶۵۰۰۰ مترمربع ساخته شده است . سالن اصلی این موزه ۱۱۰۰۰ مترمربع و انبار نگهداری اشیا آن ۸۰۰۰ مترمربع است. در حال حاضر موزه تاریخ شاآنشی ۳۷۰۰۰۰ از اشیاء مختلف از یک میلیون سال قبل را در خود حفاظت و نگهداری می کند.
ساختمان بزرگ موزه تاریخ شانشی به سبک معماری سلسله تانگ در دو طبقه ساخته شده که چهار سالن بزرگ جانبی اطراف خود دارد. سالن های جانبی موزه هر کدام به بخشی از نمایش این مجموعه عظیم تاریخ باستان چین می پردازند.

Shaanxi Provincial History Museum
یکی از مهمترین بخش این موزه تاریخی نگهداری بیست تابوت از سلسله تانگ است و از همه مهمتر این گنجینه، تابوت مربوط به ملکه امپراتوری از سلسله تانک می باشد که دو متر و نیم طول دارد و مانند یک کاخ سنگی کوچک است. این تابوت سنگی از ۳۱ قطعه سنگ زیبا و حکاکی شده تشکیل شده است. وزن این تابوت ۲۷ تن است و در حال حاضر بزرگترین و مهم ترین تابود حفاظت شده در این موزه است.

Shaanxi-histort-museum

Start typing and press Enter to search