|  

پنجمین نمایشگاه بین المللی بهداشت و صنعت پزشکی پکن  ۲۰۱۶

The 5th Beijing International Top Health & Medical Exhibition 2016

BIHM

شرکت کنندگان:

موسسات پزشکی خارجی
مرکز زیبایی و جراحی پلاستیک
محصولات ضد پیری
بیمه های پزشکی
محصولات بهداشتی
فناوری های پزشکی
امکانات کمکی پزشکی و بهداشتی
محصولات بیمارستانی

Start typing and press Enter to search