|  

Toys & Games

نمایشگاه بین المللی بازی و اسباب بازی هنگ کنگ ۲۰۱۶

Hong Kong Toys & Games Fair 2016

شرکت کنندگان:

اسباب بازی های مارک

اسباب بازی و بازی های آموزشی

اسباب بازی های الکترونیکی و کنترل از راه دور

بخش های شاد‚ مفرح و سرگرمی

بخش های ورزشی

اسباب بازی هایی با تکنولوژی هوشمند

وسایل جادویی

بازی های ویدئویی

بسته بندی اسباب بازی

قابل ذکر است که این نمایشگاه به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای صنعت اسباب بازی در آسیا در دوره قبلی برگزاری ۱۹۷۵ شرکت کننده و ۴۱۳۴۰ بازدیدکننده داشته است.

Start typing and press Enter to search