انتشار آمار مهمی از ششمین سرشماری جمعیت چین

china-population

آمار ششمین سرشماری جمعیت سراسر چین که از سال ۲۰۱۰ در سی و یک استان و منطقۀ کشور آغاز به کار کرد، ۲۸ آوریل سال ۲۰۱۱ میلای منتشر شد. این آمار نیروهای حاضر در خدمت سربازی را هم در برمی گیرد.

تا ساعت دوازده نیمه شب یکم نوامبر سال ۲۰۱۰ میلادی، جمعیت کل ثبت شدۀ چین، به یک میلیارد و ۳۳۹ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۸۵۲ نفر رسیده بود که با اضافه شدن جمعیت مناطق هنگ کنگ، ماکائو و تایوان در پایان سال ۲۰۱۰ میلادی، جمعیت کل چین به یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۵۳۶ هزارو ۸۷۵ نفر افزایش یافت.

این آمار نشانگر تحولات عظیم چین درترکیب جمعیتی، فعالیت های اجتماعی و رشد اقتصادی در ده سال گذشته است. تحولاتی که سنگ بنایی شدند بر اینکه سیاست هایی در این زمینه تنظیم شود.

گزارشات رسیده حاکی از آن است که ششمین سرشماری نفوس چین، عمدتا تعداد جمعیت و شرایط اساسی هرخانواده را مورد بررسی قرار می دهد. مواردی که در این سرشماری به آن پرداخته شده، عبارت بودند از: جنسیت، سن، ملیت، میزان تحصیلات، شغل، اقامت ساکن یا شناور، وضعیت تاهل و تعداد فرزندان، وضع مسکن و مواردی دیگر.

هدف سرشماری این دورۀ چین، ساکنینی هستند که در داخل خاک اصلی جمهوری خلق چین، اقامت دارند.

China's population

طبق آمار منتشره، به دنبال تسریع انتقال نیروهای کار روستائی و رشد سریع اقتصادی، افزایش جمعیت شناور در کشور چین، به اندازۀ چشمگیری رشد داشته است. از سوی دیگر، جمعیت شهرها هم از ۶۰۰ میلیون نفر فراتر رفته و حدود ۴۹٫۶۸ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۰۰ میلادی ۱۳ درصد افزایش یافته است.

رئیس ادارۀ ملی آمار چین اظهار داشت که در حال حاضر اکثر افراد به شهرهای بزرگ و مناطق پیشرفته واقع در شرق چین نقل مکان کرده و به این ترتیب باعث افزایش سریع جمعیت در آن مناطق شده اند.

آقای ماجیان تن گفت:«از لحاظ ترکیب جمعیتی، روند روبه رشد شهری شدن کشورمان بیش از پیش بوده و درصد جمعیت دائمی در استان های پیشرفتۀ ساحلی نیز اضافه شده است اما برخلاف آن، در مناطق غربی و توسعه نیافته این روند باکاهش روبرو شده است. این مسئله نشانگر آن است که مراجعت مردم بیشتر از غرب به شرق بوده و این وضعیت منطبق با ترکیب اقتصادی است.

 China's population2

پس از گذشت ده سال از پنجمین سرشماری جمعیت سراسر چین که در سال ۲۰۰۰ میلادی انجام شد، میزان کل و ترکیب جمعیتی، میزان تحصیلات، اوضاع اشتغال، مسکن و غیره با تحولات عظیمی مواجه شده است. در جریان ششمین سرشماری جمعیت سراسر کشور، حدود ده میلیون کارمند مامور دریافت اطلاعات جدید دربارۀ اشتغال مردم، وضعیت تاهل، سطح آموزش و غیره شدند.

قبل از آغاز ششمین سرشماری جمعیت ملی، مقامات ادارۀ آمار ملی چین اظهار داشتند که به دنبال تسریع روند شهری شدن، ظرفیت و فرکانس حرکت جمعیت در مقایسه با سال های گذشته با تحولات بسیاری روبرو خواهد شد. از سوی دیگر، بر اثر تسریع حرکت جمعیت، رشد جمعیت سالخوردگان نیز در چین افزایش یافته است. در صد سالمندانی که سنشان بالای شصت سال است فراتر از ۱۳ درصد است که درمقایسه با سال ۲۰۰۰ میلادی، ۲٫۳۹ درصد افزایش یافته است.

china_Population_Map

رئیس ادارۀ ملی آمار چین اظهار داشت که در نتایج منتشر شده از سرشماری جمعیت، این بار مسائل موجود و چالش های جدید در رشد جمعیت، نشانگر مشکلات اقتصادی و اجتماعی چین بوده است. چین با اجرای سیاست هایی در تنظیم خانواده و حفظ تعادل در میزان زاد و ولد، جمعیت خود را کنترل خواهد کرد.

آقای ماجین تن گفت:«ما ضمن اهمیت دادن به اوضاع و تحولات جدید در توسعۀ جمعیت، به طور واضح موانع آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم و ضمن پایبندی به برنامۀ تنظیم خانواده، تعادل در میزان زاد و ولد را هم حفظ می کنیم. از سوی دیگر با ارزیابی با دقت و محتاطانه سیاست های کنترل جمعیت و برنامۀ تنظیم خانواده را تکمیل کرده و بیش از پیش برای تحقق توسعۀ متوازن جمعیت کشور تلاش می کنیم.

تحلیلگران معتقدند که آمار منتشر شده از ششمین سرشماری جمعیت چین مردم را با اوضاع ترکیبی جمعیت و ظرفیت شهری شدن کشور آشنا ساخته و این سرشماری بنای مهمی برای تکمیل سیاست های مربوط به جمعیت و رفاه عمومی ایجاد کرده است.

منبع : احبار چین

china_energy_women_projectm

آمار جمعیت ده کشور جهان به ترتیب جمعیت

کشور ما ایران از نظر جمعیت رتبه هجدهم را دارا است.

Rank Country Population

Year

۱٫ China ۱,۳۵۵,۶۹۲,۵۴۴

۲۰۱۴ (Est.)

۲٫ India ۱,۲۳۶,۳۴۴,۵۷۶

۲۰۱۴ (Est.)

۳٫ United States of America ۳۱۹,۵۱۰,۸۴۸

۲۰۱۴ (Est.)

۴٫ Indonesia ۲۵۳,۲۸۹,۹۸۴

۲۰۱۴ (Est.)

۵٫ Brazil ۲۱۰,۱۷۴,۰۳۲

۲۰۱۴ (Est.)

۶٫ Pakistan ۱۹۶,۱۷۴,۳۸۴

۲۰۱۴ (Est.)

۷٫ Nigeria ۱۷۸,۹۷۵,۱۲۰

۲۰۱۴ (Est.)

۸٫ Bangladesh ۱۶۶,۲۸۰,۷۰۴

۲۰۱۴ (Est.)

۹٫ Russia ۱۳۶,۷۱۸,۸۸۰

۲۰۱۴ (Est.)

۱۰٫ Japan ۱۲۷,۱۰۳,۳۹۲

۲۰۱۴ (Est.)

۱۱٫ Mexico ۱۱۷,۴۵۹,۳۶۸

۲۰۱۴ (Est.)

۱۲٫ Philippines ۱۰۷,۶۶۸,۲۳۲

۲۰۱۴ (Est.)

۱۳٫ Ethiopia ۹۹,۹۴۳,۳۹۲

۲۰۱۴ (Est.)

۱۴٫ Vietnam ۹۳,۴۲۱,۸۳۲

۲۰۱۴ (Est.)

۱۵٫ Egypt ۸۶,۸۹۵,۰۹۶

۲۰۱۴ (Est.)

۱۶٫ Turkey ۸۱,۶۱۹,۳۹۲

۲۰۱۴ (Est.)

۱۷٫ Germany ۸۰,۹۹۶,۶۸۸

۲۰۱۴ (Est.)

۱۸٫ Iran ۸۰,۸۴۰,۷۱۲

۲۰۱۴ (Est.)

۱۹٫ Democratic Republic of the Congo ۷۷,۴۳۳,۷۴۴

۲۰۱۴ (Est.)

۲۰٫ Thailand ۶۷,۷۹۰,۶۱۶

۲۰۱۴ (Est.)

Start typing and press Enter to search