تأسیس مقر کل اتحادیه گردشگری جهانی در شهر هانگژو

۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) اتحادیه جهانی گردشگری (WTA) و استانداری جه جیانگ در پکن سندی درباره اجرای همکاری راهبردی امضاء کردند. مقر کل اتحادیه جهانی گردشگری به طور رسمی در شیانگ هویی شیائو شان شهر هانگژو تأسیس خواهد شد.
لی جین جائو مدیر کمیسیون اتحادیه جهانی گردشگری و رییس اداره ملی گردشگری چین اظهار داشت: تأسیس اتحادیه جهانی گردشگری نشانگر قصد شخصیتهای صنایع گردشگری چین برای نوآوری و اصلاحات و همچنین تمایل قوی شخصیتهای صنایع گردشگری جهان برای یافتن راههای همکاری است و این اقدام به افزایش بیش از پیش حق بیان و توان تأثیرگذاری چین در صنایع گردشگری جهان کمک خواهد کرد.
وو بی هو، پرفسور دانشگاه پکن گفت: تأسیس مقر اتحادیه گردشگری جهانی در چین، نه تنها نشانگر انتقال حق رهبری و بیان صنایع گردشگری جهان به کشورهای در حال توسعه است، بلکه برای مبادلات چین با کشورهای پیشرفته در صنایع گردشگری جهان در آینده سکو و شخصیت خوبی به چین می دهد.

Start typing and press Enter to search