دومین مهمانی چینستان در تهران


به همت چینستان دومین نشست دوستانه بازرگانان و تولیدکنندگان در تهران برگزار شد. در این جلسه دورهمی که بصورت جلسه گپ و گفت برگزار شد، حضار ضمن معرفی خود، توانمندی ها و تجارت خود در زمینه های مختلف را تشریح کردند. همچنین در این مهمانی بین برخی حضار زمینه های ارتباط و تعامل کاری در آینده مورد بررسی قرار گرفت. طیف متنوع شرکت کنندگان، اعم از اهالی رسانه های تبلیغی، تولیدکنندگان و بازرگانان فعال در صادرات و واردات خود از نکات مثبت این مهمانی بود که امکان تعامل بیشتر بین حضار را نوید میدهد.

خوشنواز مدیر چینستان در ابتدای جلسه مقدمه ای از انگیزه ایجاد اینگونه جلسات ارائه داد. ایجاد زمینه شناخت و تعاملات فکری و عملی در افراد، آموزش و انتقال راهکارهای مفید، هم افزایی و تبادل اطلاعات و تجربیات از اهداف این جلسات است. چینستان می کوشد تا با همکاری دوستان این جلسات را بطور دوره ای و با تعداد شرکت کنندگان بیشتر برگزار کند.
کم نیستند بسیاری تجارب که با در اختیار دیگران قرار دادن، هزینه های گزافی از آنها می کاهد. بعلاوه بسیاری از ما تا به حال به بسیاری ایده ها و موضوعات دیگر کاری فکر نکرده ایم، که آشنایی با این موضوعات ضمن ایجاد جرقه های خلاقیت و نوآوری میتواند بستری برای توسعه کسب و کار ما باشد. اخلاق فردگرایی و دوری از تعامل و انتقال تجربه یکی از مواردیست که عدم رشد و سکون فعالیت های ما را بدنبال داشته، که تغییر این رویه بخصوص در میان بازرگانان و تولیدکنندگان میتواند باعث گشایش های اقتصادی فراوانی باشد.

Start typing and press Enter to search