مصرف داخلی به محرکه اصلی رشد اقتصادی چین تبدیل شده است

توسط امین

سخنگوی کمیته ملی توسعه و اصلاحات چین می گوید مصرف به نیروی محرکه اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل شده و نقشی مهم تر از گذشته در کمک به رشد اقتصاد ایفا می کند.

در پی صدور سیاست‌های حکومت چین در راستای تقاضای داخلی، ظرفیت بالقوه مصرف شهروندان در سال‌های اخیر به تدریج رو به افزایش گذاشته است. با توجه به داده‌های نمایش اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال، مصرف مهمترین نقش در رشد اقتصادی کشور را در این مدت ایفا کرده است. یان پنگ چن سخنگوی کمیته ملی توسعه و اصلاحات چین در این باره گفت:

"در سه سال گذشته سهم مصرف در رشد اقتصادی کشور به ترتیب ۸/۴۸ درصد، ۷/۵۹ درصد و ۶/۶۴ درصد بوده و در مقایسه با سهم سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی، به ترتیب ۹/۱ درصد، ۱/۱۸ درصد و ۴/۲۲ درصد بیشتر بوده است. سهم مصرف، امسال نیز همچنان زیاد است و در نیمه اول به ۴/۶۳ درصد رسیده است که نسبت به سهم سرمایه گذاری ۷/۳۰ درصد بیشتر است. مصرف نیروی محرکه اصلی رشد اقتصادی کشور شده و در رشد اقتصاد نقشی مهم تر از گذشته ایفا می کند."

این در حالی است که سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی در داریی های غیرمنقول و سرمایه گذاری کل جامعه در این نوع دارایی ها کاهش یافته است. شی شو جیه یکی از محققان مرکز مطالعات توسعه شورای دولتی چین معتقد است همزمان با رکود سرمیه گذاری ها رشد اقتصاد کشور در نیمه اول امسال کماکان به ۹/۶ درصد رسیده است. این نشان می دهد نیروی محرکه رشد اقتصادی در حال تقویت یافتن است و ساختار آن نیز بهبود می یابد. او افزود:

"نرخ رشد ارزش افزوده صنایع سوم به ۷/۷ درصد رسیده و از صنایع دوم فراتر رفته است. از لحاظ روابط بین سرمایه گذاری ها و مصرف نیز می شود مشاهده کرد که حجم سرمایه گذاری در دارایی های غیرمنقول نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/۸ درصد افزایش یافته و نرخ رشد آن نیز نسبت به سه ماهه اول ۶/۰ درصد بیشتر است در حالی که حجم خرده فروشی های کالاهای مصرفی جامعه در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۱۰ درصد افزایش یافته و نرخ رشد آن نسبت به سه ماهه اول ۴/۰ درصد بیشتر است. این امر نشان می دهد نقش مصرف برای رشد اقتصادی در حال تقویت یافتن است."

یان پنگ چنگ همچنان خبر داد در راستای افزایش مصرف داخلی، دستگاه‌های دولت اخیرا سه سند مهم مربوط به ارتقاء سطح خدمات خانه، پشتیبانی از نیروهای جامعه برای برگزاری مسابقات ورزشی از جمله ماراتن و دوچرخه سواری و توسعه صنعت گردشگری مناطق روستایی و دستورالعمل آنها را صادر کردند. یان پنگ چنگ در اشاره به یکی از اسناد مربوط به توسعه صنعت گردشگری مناطق روستایی گفت:

"در این سند اهداف کار در سال ۲۰۱۷ قید شده است که عبارتند از: انجام سرمایه گذاری ۵۵۰ میلیارد یوانی در صنعت گردشگری روستایی، پذیرایی از ۵/۲ میلیارد گردشگر، ارتقاء حجم مصرف صنعت گردشگری روستایی به ۴/۱ تریلیون یوان و بهره مندی ۹ میلیون کشاورز از توسعه این صنعت است."

یان پنگ چنگ افزود: علاوه بر مصرف، سرمایه گذاری نیز یکی از نیروهای محرکه موثر رشد اقتصادی است. مخصوصا در سال های اخیر، به منظور جبران نقاط ضعف در ساختار اقتصادی کشور، سرمایه‌های زیادی برای فقرزدایی، ارتقاء سطح خدمات عمومی، تقویت توان نوآوری و پشتیبانی از بروزرسانی فنی موسسات اختصاص یافته است. او تاکید کرد: ساختار اقتصاد چین به دلیل اقدامات اصلاحی رو به بهبود است و چین نیز قادر خواهد بود رویکرد مثبت اقتصاد کنونی را حفظ کند.

منبع: رادیو چین

Start typing and press Enter to search