آموزش زبان چینی - درس سوم - رنگها در چینی

توسط امین

زبان چینی

 

رنگ های بسیار زیادی در دنیا وجود دارد و هر کدام از آن ها نیز نام مخصوص خودشان را دارند و ما اغلب آن ها را می شناسیم اما رنگ هایی نیز هستند که کمتر کسی آن ها را می شناسد. اینکه فلان رنگ را چه می نامیم خیلی مهم نیست. مهم آنست که دنیای بدون رنگ زیبایی کمتری دارد و ما به رنگها وابسته ایم و روزانه از آنها استفاده زیادی میکنیم. رنگها در زبانشناسی زیر مجموعه صفات هستند و برای بیان کیفیت و احساسات به کار میروند. در مورد زیبایی لباس و کیفیت مواد غذایی گرفته تا خیلی موارد دیگر. حتی در بسیاری کارهای جدی تر مثل بازرگانی، خرید و صنعت هم از رنگها در مکالمات بی نیاز نیستیم. امروز در این درس رنگها در چینی را آموزش میدهیم. طبیعتا نه همه آنها را، تعدادی از پرکاربردترینها و البته زیباترین هایشان را. این شما و این رنگها در چینی.

آنها را به خاطر بسپارید و در تمرین ممارست داشته باشید. اکنون شاید بتوان گفت به گونه ای به کودکی خود برگشته اید. شاید بعد از کودکی تا الآن به یادگیری رنگها نپرداخته بودید.

-白

Bái

سفید

-黑

Hēi

سیاه

-天蓝

Tiānlán

آبی آسمانی

-红

Hóng

قرمز

-黄

Huáng

زرد

-绿

سبز

-蓝

Lán

آبی

-深色

Shēn sè

رنگ تیره

-棕

Zōng

قهوه ای

-亮色

Liàngsè

رنگ روشن

-灰

Huī

خاکستری

Start typing and press Enter to search