تاریخ استان شاندونگ

mount-tai

استان شاندونگ نقش عمده ای در تاریخ از آغاز تمدن در کنار رودخانه زرد داشته است. این استان مرکز فرهنگی و مذهبی، محور مهمی برای تائوئیسم، بودائیسم و آیین کنفسیوس بوده است. کوه تای Tai شاندونگ یکی از نشانه های قابل احترام در مذهب تانوئیسم و دارای یکی از با سابقه ترین و تاریخی ترین معابد بودایی در چین باستان است این معابد از لحاظ اهمیت در درجه اول در کشور چین به حساب می آیند. کوه تای یکی از پنج کوه مقدس در چین است که برای مردم آن زمان محل عبادت به شمار می آمده است.شهرستان چوفو Qufu زادگاه اصلی کنفسیوس بوده که بعد از آن به عنوان مرکز آئین کنفسیوس تاسیس و به شهرت رسید.

tai-shan-mountain-china

این استان به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای استراتژیک در طی تمام سلسله های پادشاهان و امپراتوران چینی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و دستخوش تاخت و تاز دشمنان خارجی و شورش های داخلی و تغییرات بسیاری گردیده است. در طول قرن نوزدهم این استان با تاثیرات نفوذ و استعمار بیگانگان قرار گرفته است. شهر چیندائو Qindao در سال ۱۸۹۷ به آلمان و شهر وینهاییWeinhai در سال ۱۸۹۸ به انگلستان اجاره داده شد. به همین دلیل در این دوران بیشترین آمار مهاجرت بیگانگان به این منطقه صورت گرفت و باعث تغییرات فرهنگی ، سیاسی و مذهبی زیادی شد.

چهره شهرها و نوع زندگی مردم تغییرات عمده ای یافت. بعد از آن شاندونگ یکی از اولین مکانهای آغاز شورش مردمی بود که بعدها به یکی از مراکز مهم آغاز قیام تبدیل شد. بعد از جنگ جهانی اول چند بار این استان دستخوش تغییرات عمده سیاسی بین معاهدات بین المللی دست به دست گردید و فرماندهان و جنگ سالاران زیادی را به خود دید. در جنگ جهانی دوم هم ژاپن صحنه جنگ را از این استان شروع کرد و شاندونگ را به تصرف در آورد ولی با مقاومت شدید مردم روبرو شد. غارت اموال، کشت و کشتار و حوادث دلخراش و استقامت و پایداری مردم در این بخش از تاریخ این استان از یاد مردم چین نخواهد رفت.

Shandond-w

ولی بعد از سال ۱۹۴۵ نیروهای کمونیست با جنگ های داخلی که چهار سال بطول انجامید توانستند عاقبت در اکتبر سال ۱۹۴۹ دولت جمهوری خلق چین را تاسیس ثبات را به این کشور بازگردانند. آرام آرام مناطق از دست رفته باز پس گرفته شد و مبارزات و تحمیل جنگ های قومی و قبیله ای خارجی و داخلی پایان یافت و تحمل و پایمردی مردم منطقه شاندونگ پایه ای شد که پس از آن همه استقامت و طی روزهای پرفراز و نشیب در حال حاضر استان شاندونگ یک منطقه توسعه یافته اقتصادی و مهم بشمار آمده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استان شاندونگ یکی از استانهای غنی در جمهوری خلق چین به شمار آمده به استان مدرن و مرفه چین معروف است.

Start typing and press Enter to search