مرکز انرژی های جدید ووهان / Wuhan new energy center

مرکز انرژی های جدید ووهان یک مرکز علمی و تحقیقاتی است که در زمینه های فن آوری های جدید انرژی های نوین فعالیت گسترده دارد. به لحاظ وجود دانشگاههای بسیار فعال و وجود شرکتهای تولیدی و صنعتی پایه در شهر ووهان این مرکز طراحی و راه اندازی شد. مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ووهان بویژه دانشگاه بزرگ ووهان از حامیان این مرکز مهم و استراتژیک هستند.

مرکز انرژی های جدید ووهان در یک ساختمان ویژه و زیبا متمرکز است . این ساختمان که به شکل گل زنبق است یکی از پایدارترین ساختمان های جهان به شمار می آید که موفق به کسب جایزه ویژه طراحی و ساخت گردیده است. این مرکز تحقیقات زیبا که به ساختمان انرژی های سبز معروف است با همکاری چند شرکت و معماران خارجی طراحی و ساخته شده است.

مرکز انرژی های جدید ووهان (ساختمان گل انرژی) ساختمان مرکزی گل یک برج ۱۴۰ متری است که با ساختمانهایی به شکل برگ های گل احاطه شده و منظره ای زیبا و تاثیر گذاری برای این منطقه از شهر فراهم ساخته است. وجود مراکز علمی و تحقیقاتی موثر در صنایع گوناگون چین این شهر را به شهر پایدار چین نائل گردیده اند.

Start typing and press Enter to search