مساجد ووهان / Wuhan mosques

به دلیل اینکه اکثر مسلمانان برای ادای فریضه نماز در شهرهای چین مشکل دارند مساجد شهرهای چین اطلاع رسانی می شود.

چینستان از برادران و خواهران دینی و ایمانی تقاضا دارد چنانچه اطلاعات تکمیلی و یا گزارش و تصویر از این مساجد در کشور چین در دست دارند ارسال کنند تا در دسترس عموم مسلمانان جهان قرار گیرد. متشکریم

مسجد جینگآن ووهان

Wuhan Jiang'an Mosque
Add: No. 83, Yongheli, Erqi Street, Jiang'an District, Wuhan

 مسجد خیابان مینکوان ووهان

Wuhan Minquan Road Mosque
Add: No. 146, Minquan Road, Hankou, Wuhan

مسجد کی یی من ووهان

Wuhan Qiyimen Mosque
Add: No. 67, Qiyi Street, Wuhan

Start typing and press Enter to search