تلاش چین برای ثبات تورم

Small money-support for greater big sums

بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین که روز سه شنبه ارایه شده است، شاخص قیمت مصرف کننده در چین، سنجش اصلی تورم، در مقایسه با سال گذشته ۲٫۴ درصد در ماه آوریل و ۲٫۱ درصد در ماه مارس افزایش داشته است.

این افزایش قیمت تا حد زیادی با پیش بینی بازار در یک راستا قرار گرفته است و حدود ۲٫۳ درصد داراری افزایش قیمت می باشد.

اداره آمار ملی چین اعلام کرد که در قیمت برخی سبزیجات در طول ماه گذشته افزایشی مشاهده شده است که دلیل آن را می توان بارش کم و دمای پایین دانست که در نتیجه موجب از بین رفتن مواد اولیه شده است.

داده های اداره ملی آمار چین در این گزارش نشان می دهد که در ماه آوریل، قیمت خوراک، که در حدود یک سوم از شاخص مصرف کننده چین را در بر می گیرد، نسبت به سال گذشته ۴ درصد رشد داشته است و قیمت سبزیجات نیز در این مدت ۵٫۹ درصد دارای رشد بوده است.

بنا به گزارش ماهانه، قیمت مصرف کننده در ماه آوریل ۰٫۲ درصد رشد داشته است، بر اساس آمار روز پنجشنبه همچنین شاخص تولید کننده چین که نشان دهنده میزان تورم سراسری است ۲٫۶ درصد نسبت به آوریل سال گذشته کاهش داشته که با این حال به طور پیوسته در ۱۴ ماه با این کاهش روبرو بوده و در شش ماه گذشته به کم ترین حد خود رسیده است که نشان دهنده تقاضای کم در بازار است.

داده های روز سه شنبه نیز نشان می دهند شاخص قیمت تولید کننده در چین، که نرخ تورم عمده فروشی را اندازه گیری می کند، تا ۲٫۶ درصد در مقایسه با آوریل سال گذشته کاهش داشته است.

چین با برنامه های پیش روی خود امیدوار است که تورم مصرف کننده سال جاری را در حدود ۳٫۵ درصد ثابت نگه دارد

منبع  : رادیو چین

Start typing and press Enter to search