جریمه ۲۴۹ مسئول دولتی چین به خاطر تنبلی!

China-punishes-officials

چین ۲۴۹ نفر از مسئولان کشورش را به علت تنبلی جریمه کرده است؛ مانند کوتاهی در مصرف پول دولت، تاخیر در اجرای پروژه ها و هیچ کاری انجام ندادن در راستای توسعه!
 به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ چندی است که بزرگترین سرکوب فساد در چین در حال انجام است برای همین در ۱۸ ماه گذشته مسئولان این کشور در اجرای بسیاری از کارها دو دل شده اند. اما این تنبلی های مقامات چینی منجر شد دولت حقوق بسیاری از آن ها را قطع کند.

یک سایت چینی خبر داده که پس از تحقیقاتی ۲۴۹ نفر از مسئولان این کشور در ۲۴ استان مختلف چین اخراج و یا با تنزل پست اداری مواجه شده اند.

یکی از مقامات چینی در این رابطه گفت: هدف از این گونه اقدامات این است که افراد پاسخگو شوند تا مشکل تنبلی را در کشورمان حل کنیم و تضمین کنیم که اهدافمان در مسیر درستی هستند.

نخست وزیر چین، بار ها به علت تنبلی، از مسئولان کشورش انتقاد کرده است. گفته شده اقتصاد چین در ضعیف ترین موقعیتش در ۲۵ ساله اخیر است.

Start typing and press Enter to search