تعطیلات رسمی چین

در هر کشوری مانند ایران تعدادی روز در سال به عنوان تعطیلات رسمی شناخته می شود که در آن تمام ادارات و ارگان های دولتی تعطیل خواهد بود و مردم سعی می کنند امور کاری خود را طوری تنظیم کنند که به این تعطیلات برخورد نکند. در کشور چین نیز به همین ترتیب تعدادی از روزهای هر سال به عنوان تعطیلات رسمی چین از طرف دولت این کشور اعلام می شود.

Holidays in China

تعطیلات چینی

در کشور چین ۷ تعطیل رسمی در هر سال وجود دارد که به مناسبت هر یک از آن ها تعدادی روز در سال رسما تعطیل می باشد. این تعطیلات عبارت است از:

 • تعطیلات سال نوی میلادی
 • سال نوی چینی
 • جشنواره کینگ مینگ
 • روز می
 • جشنواره قایق اژدها
 • جشنواره میان پاییزی
 • روز ملی چین

علاوه بر این تعطیلات آخر هفته چین نیز روزهای شنبه و یکشنبه است که به ترتیب مانند پنجشنبه و جمعه در ایران، نیمه تعطیل و کاملا تعطیل هستند. به غیر از این تعطیلات رسمی ۴ روز دیگر در سال، در کشور چین هست که برای برخی از چینی ها به صورت نیمه تعطیل اعلام می شود. این روزها عبارتند از:

 • روز زن
 • روز جوان
 • روز کودک
 • روز ارتش

که در آن ها به ترتیب بانوان چینی، جوانان (افراد بالای ۱۴ سال)، کودکان (افراد زیر ۱۴ سال) و ارتشیان به صورت نیمه تعطیل از کار هستند.

علاوه بر این ها مانند برخی مناسبت ها در ایران، مناسبت ها و جشنواره های دیگری در چین هر ساله وجود دارد که مردم در آن ها جشن می گیرند، اما تعطیلاتی برای این روزها وجود ندارد. این مناسبت ها عبارتند از:

 • روز درختکاری
 • روز پرستار
 • روز معلم
 • روز خبرنگار
 • روز تاسیس حزب کمونیست

در جدول زیر تعطیلات رسمی کشور چین در سال های ۲۰۱۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ قابل مشاهده است.

جدول تعطیلات رسمی چین

روزهای تعطیل سال ۲۰۲۲ روزهای تعطیل سال ۲۰۲۱ روزهای تعطیل سال ۲۰۲۰ روزهای تعطیل سال ۲۰۱۹ تاریخ توضیحات تعطیلات
۱-۳ ژانویه ۱-۳ ژانویه ۱ ژانویه ۱ ژانویه ۲۰۱۹-۳۰ دسامبر ۲۰۱۸ ۱ ژانویه تولد حضرت مسیح سال نوی میلادی
۳۱ ژانویه - ۶ فوریه ۱۱-۱۷ فوریه ۲۴-۳۰ ژانویه ۴-۱۰ فوریه در ژانویه یا فوریه چشنواره بهاره چینی سال نوی چینی
۳-۵ آپریل ۳-۵ آپریل ۴-۶ آپریل ۵-۷ آپریل ۴ یا ۵ آپریل روز کاشت بهاره چشنواره کینگ مینگ
۳۰ آپریل - ۴ می ۱-۳ می ۱-۳ می ۱-۴ می ۱ می چشنواره بت پرستان قدیم چینی روز می
۳-۵ جوین ۱۲-۱۴ جوین ۲۵-۲۷ جوین ۷-۹ جوین روز پنجم از ماه پنجم لونار یادواره کوی یوان شاعر چین باستان چشنواره قایق اژدها
۱۲-۱۰ سپتامبر ۱۹-۲۱ سپتامبر ۱ اکتبر ۱۳-۱۵ سپتامبر روز پانزدهم از ماه هشتم لونار روز کامل بودن ماه چشنواره میان پاییزی
۱-۷ اکتبر ۱-۷ اکتبر ۱-۷ اکتبر ۱-۷ اکتبر ۱ اکتبر تاسیس جمهوری خلق چین روز ملی چین

     

Start typing and press Enter to search