بندر تیانجین / Port of Tianjin

بندر تیانجین یکی از بهترین بندرهای ارتباطی چین است، زیرا از طریق خشکی به ۲۱ شهر و منطقه دیگر مرتبط است. چون این بندر به پکن و استانهای مرکزی شمالی خیلی نزدیک است، قادر به ارائه خدمات از مناطق شمال غربی چین در زینجیانگ تا شمال شرق مغولستان است.

بندر تیانجین

بندر تیانجین به ۹ ناحیه تقسیم شده است: سه ناحیه بیجیانگ، نانجیانگ، و دانگجیانگ در اطراف راه آب زینگانگ؛  منطقه هایهه در امتداد رودخانه؛ ناحیه بندر بیتانگ در نزدیکی دهانه رودخانه بیتانگکو؛ منطقه بندر داگوکو در دهانه رودخانه هایهه؛ و سه ناحیه در حال ساخت (هانگو، گائوشالین، نانگانگ).

راه آب بندر

راه آب زینگانگ تیانجین به کانال اصلی کشتی رانی، کانال چوانژادونگ، و کانال شعبه شمالی تقسیم می شود. کانال داگوشا و کانال رودخانه هایهه، راه های جداگانه ای با قوانین اندکی متفاوت هستند.

بندر تیانجینلنگرگاه ها

بندر تیانجین دارای شش محوطه لنگرگاهی و دو لنگرگاه موقت است. همه لنگرگاه ها برای کارکردهایی مانند: لنگر انداختن، قرنطینه، بازرسی، راهنمایی کشتی، و فراهم کردن پناهگاهی در مقابل  آب و هوای طوفانی طراحی شده اند.

فعالیت های بندر

شرکت های تابعه و شرکای بندر تیانجین در همه زمینه های عملیات بندر، شامل باراندازی، آژانس کشتی رانی، بارگیری، ذخیره سازی و حمل و نقل، مدیریت زیرساخت، خدمات ارتباطات و اطلاعات، خدمات مالی، تامین برق، توسعه املاک و مستغلات، بهداشت، آموزش پرسنل، امنیت بندر، حمل و نقل، آتش نشانی، مدیریت امکانات بندر، مدیریت زیست محیطی، و ...، درگیر هستند.

بندر تیانجین

فعالیت اصلی بندر، پردازش و بارگیری محموله است. این بندر به عنوان یک بندر جامع، همه انواع کالاها، از جمله محموله های خشک و مایع، کالاهای عمومی، کانتینرها، وسایل نقلیه و مسافران، را مدیریت می کند. بندر تیانجین ۳۶۵ روز در سال، ۲۴ ساعت شبانه روز در سه شیفت کار می کند.

مزیت های بندر

یکی از بزرگترین مزیت های بندر تیانجین، نقش آن به عنوان دروازه شهر بزرگ تیانجین و بیشتر به عنوان ساحل دریای شمال چین است. این بندر همچنین نقش مهمی را در برنامه ریزی منطقه جدید بینهای تیانجین و ناحیه بوهای ریم بازی می کند. برنامه استراتژیک این بندر برای یک دوره ۵ تا ۱۲ ساله  عبارت است از تبدیل بندر تیانجین به عنوان "مرکز تدارکات و حمل و نقل دریایی بین المللی شمالی" که محور ناحیه انتهایی آن شمال غربی چین، دشت شمال چین و شمال شرقی را در اختیار دارد، و نقش مهمی را در منطقه اقتصادی راین بازی می کند.

Start typing and press Enter to search