نمایشگاه بین المللی آب، فاضلاب، زباله، بازیافت، کنترل آلودگی و انرژی ۲۰۱۶ International Trade Fair for Water, Sewage, Refuse, Recycling, Air Pollution Control and Energy Convervation 2016 شرکت کنندگان: ۱ . آب و فاضلاب استخراج آب ، آب شیرین کن تصفیه آب و فاضلاب پردازش فیزیکی شیمیایی آب پردازش بیوشیمیایی آب تصفیه لجن توزیع آب […]