بیست و ششمبن دوره نمایشگاه بین المللی  فرآوری و بسته بندی شانگهای ۲۰۲۰ The 26th International Processing and Packaging Exhibition 2020 نمایشگاه بین المللی فرآوری و بسته بندی شانگهای به عنوان اولین و بزرگترین رویداد صنعت بسته بندی در کشور چین، در ژوئن ۲۰۲۰ برای بیست و ششمین بار در شانگهای برگزار می شود. این نمایشگاه با پوشش […]