نمایشگاه بین المللی صنعت بهداشت و درمان چین  China (Shanghai) International Health Industry Exhibition این نمایشگاه به عنوان بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه بین المللی در صنعت بهداشت و درمان شامل ۵ غرفه از جمله تجهیزات و لوازم مورد نیاز در فضاهای صحرایی‚ غذاهای بهداشتی‚ پرستاری در بخش توانبخشی‚ لوازم آرایشی و بهداشتی‚ وسایل و تجهیزات […]