سومین کنفرانس سالانه بیت و نمایشگاه علوم تحلیلی بحث در مورد پیشرفت های علمی و فنی تحلیلی اخیر با حضور کارشناسان و محققان برجسته (BIT's 3rd Annual Conference and EXPO of AnalytiX (AnalytiX 2014 AnalytiX 2014 برنامه های علمی کنفرانس : ۱ : طیف سنجی جرمی ۲ : طیف سنجی و میکروسکوپ ۳ : بلور ۴ : […]